Implantologia

Implantologia

Jest to najnowocześniejsze i najbardziej naturalne rozwiązanie w przypadku braku pojedynczego lub kilku zębów. Zapewnia całkowity komfort użytkowania, ponieważ z powodzeniem zastępuje naturalne zęby. Implant jest to sztuczny korzeń wykonany z tytanu. Korzeń ten stanowi podstawę do odbudowy zęba. Istnieje możliwość wszczepienia tylu implantów, ile jest brakujących zębów. Można również wykonać kilka wszczepów i stworzyć podparcie dla mostów. Nawet dwa implanty zapewniają dodatkowe umocowanie i doskonale stabilizują protezy całkowitej. Jednak należy pamiętać że dobór najlepszej dla Państwa metody zawsze ustalany jest po konsultacji z lekarzem.

Odbudowa jednego zęba

ETAP I: KONSULTACJA Z LEKARZEM I KWALIFIKACJA DO LECZENIA

Na wizycie w Naszej Klinice ustalamy czy leczenie implantologiczne jest najlepszą metodą leczniczą dla danego pacjenta. Czasem lepszą alternatywą jest wykonanie innych rodzajów uzupełnień protetycznych (mosty porcelanowe, protezy ruchome etc.). Na tej wizycie wykonujemy diagnostykę rentgenowską (zdjęcie pantomograficzne i tomograf) oraz określamy możliwości wykonania zabiegu implantacji, jak i optymalne położenie implantu w wyrostku zębodołowym. Konieczne jest także poznanie przyczyny utraty uzębienia oraz ocenienie umiejętności higienizacyjnych pacjenta. Niezbędne jest określenie zasadności takiego zabiegu, rodzaju implantu jaki powinien być zastosowany oraz ewentualnych zabiegów okołoimplantacyjnych, które zapewnią lepszą bazę kostną oraz optymalny wygląd późniejszej pracy protetycznej.

ETAP II : ZABIEG CHIRURGICZNY – WSZCZEPIENIE IMPLANTU

W trakcie zabiegu chirurgicznego, w znieczuleniu miejscowym, odsłaniamy kość i po analizie podłoża kostnego (grubość, wysokość, szerokość, gęstość, brak zmian patologicznych) wszczepiamy implant. Ranę po zabiegu zaopatrujemy szwami, które z reguły są usuwane po 1-2 tygodniach. Niekiedy w trakcie zabiegu stosuje się rozmaite techniki około implantacyjne, które poszerzają bazę kostną i umożliwiają bardziej korzystne rozmieszczenie implantów (podniesienie dna zatoki szczękowej, rozszerzenie wyrostka zębodołowego, augmentacja kości biomateriałami lub kością własną etc.).

ETAP III: OCENA PROCESU WGAJANIA SIĘ IMPLANTU – OSSEOINTEGRACJI

Zazwyczaj po 3-6 miesiącach oceniamy stopień zrostu implantu z kością wykonując zdjęcia rentgenowskie oraz sprawdzając wszczep klinicznie. Po stwierdzeniu osteointegracji usuwamy śrubę zamykającą implant i wkręcamy tzw. “śrubę gojącą”, która później umożliwi perfekcyjne ułożenie błony śluzowej i zapewni optymalny efekt estetyczny.

ETAP IV: WYKONYWANIE PRACY PROTETYCZNEJ

Po okresie 1-3 tygodni wykonujemy wyciski na podstawie, których technik dentystyczny wraz z lekarzem wybierają najlepsze łączniki protetyczne i następnie technik wykonuje odpowiednie prace protetyczne (korony, mosty, protezy). Po wykonaniu tych prac przymierza się je w ustach u pacjenta i po akceptacji przez pacjenta umieszcza się na stałe w przypadku koron i mostów, bądź “na ruchomo” w przypadku protez.

ETAP V: WIZYTY KONTROLNE

Pacjent po oddaniu prac protetycznych powinien się zastosować do zaleceń lekarza i oczywiście zgłaszać regularnie na wizyty kontrolne.

Sprawdź inne usługi:

Diagnostyka

Profesjonalna i szczegółowa diagnostyka.

Protetyka

Odbudowa mocno zniszczonych zębów

Stomatologia dziecięca

Leczenie mleczaków.

Chirurgia stomatologiczna

Bezbolesne zabiegi chirurgiczne

Potrzebujesz pomocy ?