Pantomografia

Zdjęcie panoramiczne zębów jest zdjęciem przeglądowym. Uwidacznia struktury kostne, zębowe a także niektóre tkanki miękkie w obrębie twarzoczaszki. Dla lekarza dentysty stanowi pierwszy i podstawowy element do prawidłowego zdiagnozowania schorzeń pacjenta i do rozpoczęcia leczenia. Pozwala zredukować ilość wykonywanych zdjęć oraz dawkę promieniowania, którą musi otrzymać pacjent. Jedna panorama zastępuje kilkanaście zdjęć punktowych, co zmniejsza dawkę promieniowania o około 80%.
Panorama ma podstawowe znaczenie dla diagnostyki. Uwidacznia struktury całej twarzoczaszki w  tym pozycje wszystkich zębów zarówno tych wyrzniętych jak i wyrzynających się i zatrzymanych. Pokazuje ich wzajemne relacje i usytuowanie. W miejscach gdzie powstała próchnica widoczne są ubytki w zębach, oraz wypełnienia po jej leczeniu. Dzięki temu możemy ocenić także ich, jakość i ewentualne nieszczelności.

Zdjęcie pantomograficzne wykorzystywane jest w:

  • endodoncji w okolicach okołowierzchołkowych możemy zobaczyć ewentualne zmiany okołowierzchołkowe, poszerzenia szpary ozębnej, torbiele zapalne. W kości i obrębie zatok szczękowych obrazujemy zmiany zapalne i wszelkie inne twory patologiczne łącznie ze zmianami nowotworowymi.
  • chirurgii stomatologicznej pozawala na zaplanowanie zabiegu, pokazuje całe pole operacyjne, wszystkie struktury anatomiczne i pozwala ocenić skalę trudności zabiegu.
  • ortodoncji jest kluczowe w planowaniu leczenia, oraz w jego ocenie. Zdjęcie panoramiczne zębów wykonujemy kilkakrotnie na przestrzeni całego leczenia ortodontycznego.
  • protetyce obrazuje stan i jakość zębów, które są planowane, jako filary dla koron protetycznych, mostów protetycznych oraz protez osiadających i nieosiadających.
  • periodontologii widzimy na zdjęciach zaniki kości i zmiany w przyzębiu. Możemy dzięki pantomografii diagnozować i różnicować schorzenia przyzębia, co przekłada się na wybór odpowiedniego modelu leczenia.
  • stomatologii zachowawczej pantomogram pomaga wykryć ubytki próchnicowe na powierzchniach niewidocznych podczas rutynowego badania, zwłaszcza w obrębie korzeni, uszkodzenia wypełnień a także zęby źle przeleczone kanałowo. U dzieci możemy wcześnie diagnozować wady zgryzu, oraz oceniać stan rozwoju zębów.
  • implantologii w nawiązaniu do panoramy wyznaczmy ewentualne miejsca wprowadzeni wszczepu, oraz po zabiegu kontrolujemy proces jego integracji z kością.
U większości pacjentów przed leczeniem wskazane jest wykonanie zdjęcia panoramicznego. Pozwala zaplanować leczenie, a potem pokazuje jego stan i postępy.

Aby wykonać badanie wymagane jest skierowanie od lekarza lub konsultacja w naszej klinice. Pacjenci otrzymują wynik badania tomograficznego na płytce CD.

Sprawdź inne usługi:

Stomatologia dziecięca

Leczenie mleczaków.

Chirurgia stomatologiczna

Bezbolesne zabiegi chirurgiczne

Stomatologia estetyczna

Metody wybielania zębów.

ICON

Leczenie zębów bez borowania

Potrzebujesz pomocy ?