NASZE SZKOLENIA

NASZE SZKOLENIA
„Szablony chirurgiczne, planowanie leczenia implantologicznego z wykorzystaniem CT, plików STL, drukarek 3D. Warsztaty dla dentystów i techników.”
Oprogramowanie z szablonów chirurgicznych to zintegrowana platforma cyfrowa umożliwiająca szybkie, łatwe i dokładne wytwarzanie szablonów chirurgicznych pozycjonujących umieszczenie implantów w kości żuchwy czy szczęce pacjenta. Ideą oprogramowania jest przygotowanie najbardziej dokładnej pozycji szablonu, tak aby zabieg chirurgiczny mógł przebiegać sprawnie, bez powikłań, błędów i jak najmniej inwazyjnie dla pacjenta. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć wirtualny szablon pozycjonujący implanty w kości, który następnie wytwarzamy za pomocą drukarek 3D lub systemów CAD/CAM.