NASZE SZKOLENIA

„Practiculum Implantologii”
🔺Dr Kamil Zdebski🔻 ukończył szkolenie obejmujące komplementarny zakres wiedzy z implantologii, protetyki implantologicznej oraz regeneracji tkanki kostnej.
Szkolenie sprofilowane jest na praktyczne przygotowanie lekarza do samodzielnego wykonywania procedur zabiegowych, a kluczowym elementem systemu edukacyjnego są zabiegi implantacyjne wykonane przez szkolących się lekarzy u pacjentów.
Metodyka szkolenia podporządkowana jest praktyce. Profesjonalnie przygotowany program obejmuje wszelkie niezbędne elementy mające kluczowe znaczenie dla procesu leczenia implantologicznego i wykonywania poszczególnych procedur.
GRATULUJEMY‼️