NASZE SZKOLENIA

„Podstawy okluzji w codziennej praktyce klinicznej i laboratoryjnej. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora podstawą dobrej współpracy między lekarzem a technikiem”
Szkolenie dotyczyło przedstawienia zasad prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem różnych płaszczyzn orientacyjnych. Ustalenie optymalnej płaszczyzny referencyjnej. Omówienie wskazań do stosowania łuku twarzowego i artykulatora w wykonawstwie uzupełnień stałych i ruchomych wspartych na zębach własnych pacjenta oraz na implantach.