ENDONDONCJA

Leczenie kanałowe zęba pod mikroskopem to zabieg stomatologiczny przeprowadzany z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, który znacznie ułatwia pracę stomatologa, czyni ją dokładniejszą i skuteczniejszą.
Mikroskop do leczenia kanałowego może powiększyć pole operacyjne aż dwudziestopieciokrotnie, co znacząco przekłada się na precyzję samego zabiegu. Trzeba pamiętać, że standardowe pole zabiegowe w przypadku zęba ma zaledwie kilka milimetrów kwadratowych, czyli bardzo mało. Bez powiększenia może być trudno zlokalizować i dokładnie oczyścić wszystkie kanały, szczególnie te z licznymi odgałęzieniami. Nie ma też mowy o zlokalizowaniu mikropęknieć. Wykorzystanie mikroskopu pozwala na obejrzenie w dużym powiększeniu wejścia do komory zęba i kanałów, zwłaszcza tych niewidocznych nieuzbrojonym w mikroskop okiem.